Một số hình ảnh chương trình Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Vào 14g ngày 15 tháng 3 năm 2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của toàn thể Đảng viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Về phía Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có sự hiện diện của Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Quách Thị Hồng Hà - Chánh văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Hội nghị tổng kết các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021.

Đảng bộ Nhạc viện TP. HCM tập trung vào các công tác sau đây:
  1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong việc đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, quản lý người học và đảm bảo chuẩn đầu ra cho nghiên cứu sinh, học viên và học sinh, sinh viên.
  2. Công tác phát triển Đảng: Phấn đấu phát triển từ 2 – 3 Đảng viên, đặc biệt là các Đảng viên trẻ có độ tuổi dưới 45.
  3. Hoàn thiện quy trình, thủ tục bổ sung nhân sự về chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng, khoa, trung tâm cũng như bổ sung các vị trí lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc.
  4. Thưc hiện rà soát, bổ sung, quy hoạch nguồn cán bộ cho các cấp trong Đảng, chính quyền và đoàn thể theo nhiệm kỳ và kế hoạch từng năm.
  5. Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên học tập, bồi dưỡng để hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ.
  6. Quan tâm đến công tác dân vận, công tác tuyên giáo nhằm phổ biến và quán triệt kịp thời các nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
  7. Quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, tư tưởng lập trường của Đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Theo sát, kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
  8. Quan tâm, khuyến khích, ủng hộ các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hoạt động của Đoàn Thanh niên, của Công đoàn do cấp trên và nhà trường phát động.
  9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tập thể và cá nhân; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; khen thưởng kịp thời các tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm việc theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị: 
 
Chương trình văn nghệ khai mạc Hội nghị
 


 

 

Đ/c Trần Minh Đặng - Chủ tịch Hội đồng trường Nhạc viện giới thiệu chương trình và thành phần đại biểu tham dự Hội nghị.
 

 

Đc/ Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
 

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021


 
Các đại biểu phát biểu tại chương trình

 

 

 

 

Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị.


 
Hình ảnh các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng tử Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
 

Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện trao hoa và giấy khen cho đại diện chi bộ Nhạc viện
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Đ/c Hoàng Ngọc Long - Phó Bí thư Đảng ủy Nhạc viện trao giấy khen cho đại diện các chi bộ
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Đ/c Lương Văn Nhiền - Bí thư Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hoa và giấy khen cho các cá nhân
đạt thành tích trong công tác đóng góp xây dựng Đảng bộ Nhạc viện năm 2020
Đ/c Quách Thị Hồng Hà - Chánh văn phòng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các cá nhân
đạt thành tích trong công tác đóng góp xây dựng Đảng bộ Nhạc viện năm 2020
Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh