Một số hình ảnh về lớp masterclass của GS. Rolf-Dieter Arens

Thứ 6, 10/3/2022, GS. Rolf-Dieter Arens hướng dẫn masterclass chuyên đề về phương pháp tiếp cận và tập luyện các tác phẩm của J.S.Bach và W.A. Mozart cho các học sinh Khoa Piano tại Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: