Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Sáng 06/4/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới phụ trách công tác tài chính. Tham dự buổi công bố quyết định có sự hiện diện của Ban giám đốc Nhạc viện, Trưởng phụ trách các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh buổi công bố quyết định: 
 


Ông Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa chúc mừng công tác
của Bà Vũ Thu Hằng trong thời gian qua Ban Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng công tác
của Bà Vũ Thu Hằng trong thời gian qua Phó Giám đốc phụ trách hành chính - Bà Huỳnh Thị Thu Hiền và Bộ phận Hành chính, Tổng hợp
chúc mừng công tác của Bà Vũ Thu Hằng trong thời gian qua Đ/c Trần Phương Duy công bố Quyết định bổ nhiệm tân kế toán trưởngÔng Hoàng Ngọc Long - Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định
bổ nhiệm tân kế toán trưởng cho Bà Hoàng Thị Thủy


Ban Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng
Bà Hoàng Thị Thủy với cương vị mớiPhó Giám đốc phụ trách hành chính - Bà Huỳnh Thị Thu Hiền và Bộ phận Hành chính, Tổng hợp
chúc mừng tân kế toán trưởng