Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ, giảng viên

Sáng 04/11/2020, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho 2 cán bộ, giảng viên công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh:
- Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.NSND. Tạ Minh Tâm
- Phó Trưởng khoa Nhạc cụ phương Tây - ThS. Hà Đình Tường Vy. 

Tham dự lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Nhạc viện, Trưởng, Phó phụ trách các bộ phận.
Thay mặt Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo cùng Ban chấp hành Công đoàn Nhạc viện trao hoa và các phần quà lưu niệm cho hai cán bộ, giảng viên vì những đóng góp trong công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi công bố và trao quyết định nghỉ hưu:Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Đại diện Khoa Nhạc cụ Phương Tây trao hoa và quà lưu niệm cho Đ/c Hà Đình Tường VyBan chấp hành Công đoàn trao quà lưu niệm cho Đ/c Hà Đình Tường VyTrưởng, Phó phụ trách các bộ phận chụp ảnh lưu niệm cùng ThS.Hà Đình Tường VyBan giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa và quà lưu niệm cho Đ/c Tạ Minh TâmBan chấp hành Công đoàn và Đại diện Khoa Thanh nhạc trao quà lưu niệm cho Đ/c Tạ Minh TâmCác cán bộ, Trưởng, Phó phụ trách các bộ phận tham dự buổi công bố và trao quyết định nghỉ hưu