Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh kết hợp cùng Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh thông báo gói ưu đãi dành cho Sinh viên Nhạc viện khi sử dụng dịch vụ Vinaphone

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh thông báo chính sách ưu đãi dành cho Sinh viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh khi sử dụng dịch vụ Vinaphone của Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT TP. Hồ Chí Minh (Xem Thông báo đính kèm).

Sinh viên có nhu cầu vui lòng đăng ký thông tin (Họ tên, Số điện thoại liên lạc) tại Trung tâm Thông tin-Thư viện để đơn vị VNPT liên hệ và hỗ trợ trực tiếp.