Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh ký quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm các vị trí Trưởng Khoa

8g30 ngày 13/12/2023, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh họp cùng các Trưởng, Phó  các bộ phận trực thuộc Nhạc viện công bố quyết định các giảng viên nghỉ hưu và bổ nhiệm 02 Trưởng Khoa phụ trách công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Theo các Quyết định Số 692/QĐ-NVHCM, 812/QĐ-NVHCM, 982/QĐ-NVHCM, các giảng viên: Nguyễn Thùy Dương (Khoa Piano), Trần Mỹ Hạnh (Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản), Nguyễn Thế Hải (Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản) nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh bổ nhiệm Ông Trần Đinh Lăng giữ chức vụ Trưởng Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học (Quyết định số 1202/QĐ-NVHCM) và Ông Lê Hồ Hải giữ chức Trưởng Khoa Piano (Quyết định số 1203/QĐ-NVHCM).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định và hoa
cho 02 giảng viên: Thế Hải, Thùy DươngChủ tịch Hội đồng Trường, Ban giám đốc và Trưởng, Phó các bộ phận tham dự buổi công bố quyết định nghỉ hưu của các giảng viênBan giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định và hoa chúc mừng
Trưởng Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học và Trưởng Khoa Piano nhận nhiệm vụ mớiBan giám đốc và đại diện Khoa Lý luận-Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học, Khoa Piano chúc mừng 02 giảng viên.Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban giám đốc và Trưởng, Phó các bộ phận tham dự buổi công bố quyết định bổ nhiệm vị trí Trưởng Khoa của các giảng viên