Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao quyết định nghỉ hưu và ra mắt Ban chấp hành công đoàn bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 13/01/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố trao quyết định về hưu cho giảng viên, Thạc sĩ Đinh Tuyết Lê - Phó trưởng khoa Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Tham dự buổi công bố có sự hiện diện của Trưởng, phó các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa và quà lưu niệm cho giảng viên, Thạc sĩ Đinh Tuyết Lê vì những đóng góp của Cô trong thời gian công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Song song đó, Theo quyết định số 201/QĐ-CĐK của Công đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Công nhận kết quả bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh ra mắt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 bổ sung 2 đồng chí: Đ/c Nguyễn Thùy Yên - Chủ tịch công đoàn và Đ/c Mai Thanh Sơn - Phó Chủ tịch công đòan cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022.;

Sau đây là một số hình ảnh của buổi công bố trao quyết định và ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh: 
 

Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa và quà lưu niệm cho giảng viên, Thạc sĩ Đinh Tuyết LêBan chấp hành Công đoàn chụp ảnh cùng giảng viênBan chủ nhiệm Khoa Âm nhạc truyền thống cùng các giảng viên Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện, Trưởng, Phó các bộ phận chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên Đinh Tuyết LêChùm ảnh ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022


Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa và quà cho 2 đồng chí
nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bầu bổ sung 2 đồng chí
trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện chụp ảnh cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022