Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023 và Cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc 2023

Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023 và Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023 do Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tại hai phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2023. Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023 có 107 thí sinh tham gia thi ở 2 nội dung: độc tấu âm nhạc thính phòng (piano, violon) và hòa tấu âm nhạc thính phòng (tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu…). Cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc 2023 có 60 thí sinh thi ở 02 nội dung: hát thính phòng - nhạc kịch và hợp xướng. Lễ Bế mạc và trao giải tổ chức vào ngày 02/12/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham gia ở hai cuộc thi và đạt được các giải :
Độc tấu PIANO:
 • Giải I Bảng C: Hồ Thiên Phước.
 • Giải II Bảng A: Nguyễn Trần Quốc Thắng, Nguyễn Trương Thi Thiên.
 • Giải II Bảng B: Vũ Hoàng Gia Bảo
 • Giải III Bảng A: Trần Lý Mai Phương
 • Giải III Bảng B: Nguyễn Viết Minh Khang, Nguyễn Trần Phương Vy, Hồ Lê Đăng Khôi.
 • Giải III Bảng C: Đào Vũ Nhiên Hương
 • Giải Người biểu diễn dân ca việt nam hay nhất: Nguyễn Thành Công Danh, Phạm Uyển Trân (Bảng A)
 • Giải Triển vọng tài năng: Phạm Uyển Trân (Bảng A), Hồ Thiên Phước (Bảng C)
 • Giải Thí sinh thể hiện xuất sắc tác phẩm Việt Nam (do Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng): Nguyễn Viết Minh Khang (Bảng B)
 Độc tấu VIOLON
 • Giải II Bảng B: Tăng Lạc Kỳ Nam
 • Giải Thí sinh thể hiện xuất sắc tác phẩm Việt Nam (do Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng) Đỗ Hoàng Ngọc Yên (Bảng B).
Hát THÍNH PHÒNG – NHẠC KỊCH:
 • Giải I Bảng B: Trần Quốc Đạt.
 • Giải II Bảng A: Hoàng Uyên Nhi
 
Như vậy, đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đạt được 17 giải thưởng gồm: 01 Giải I (Bảng C), 02 Giải II (Bảng A và Bảng B), 05 Giải III (01 Bảng A, 03 Bảng B và 01 Bảng C), 02 Giải Người biểu diễn dân ca Việt Nam hay nhất, 02 Giải Triển vọng tài năng, 01 Giải Thí sinh thể hiện xuất sắc tác phẩm Việt Nam ở nội dung độc tấu piano; 01 Giải II (Bảng B), 01 Giải Thí sinh thể hiện xuất sắc tác phẩm Việt Nam ở nội dung độc tấu violon; và 01 Giải I (Bảng B), 01 Giải III (Bảng A) ở nội dung Hát thính phòng – Nhạc kịch.
 
 
 
Đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham dự Cuộc thi Âm nhạc mùa thu 2023
và Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023 nhận giải thưởng tại Lễ bế mạc cuộc thi.