Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Hội nghị Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 28/6//2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tuyên dương tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 và Họp mặt tuyên dương điển hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc năm 2022. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các cá nhân và đại diện tập thể Công đoàn cơ sở các đơn vị thuộc Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021-2022"; song song đó, một số Công đoàn viên thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Tuyên dương "điển hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc năm 2022" và "điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Giấy khen Công đoàn cơ sở
"có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021-2022"Các Công đoàn viên thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Tuyên dương "điển hình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc năm 2022"Các Công đoàn viên thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận Tuyên dương
"điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022".