SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024

SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024
Ngày 07, 08/9/2023, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên đầu năm học 2023-2024. 
Trong 04 buổi học, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã thông qua các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện dành cho học sinh, sinh viên mới trúng tuyển. Ngoài ra, học sinh sinh viên từ 16 tuổi trở lên cũng được nghe tình hình thời sự về chính trị, kinh tế, xã hội 06 tháng đầu năm 2023 do Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II trình bày, và lớp học kĩ năng "Kết nối để hạnh phúc" do cô Dương Ngọc Hân, Chuyên viên tham vấn tâm lý, Tổng biên tập NXB Saigon Book trình bày.
Vào chiều ngày 08/9/2023, Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi đối thoại học sinh, sinh viên với lãnh đạo đơn vị và các đơn vị có liên quan do TS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long, Q. Giám đốc chủ trì. Buổi đối thoại nhằm lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc của học sinh sinh viên gặp phải trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp của học sinh sinh viên nhằm cải thiện và xây dựng Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 
Phòng Công tác học sinh sinh viên

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tình hình thời sự


Lớp học kĩ năng "Kết nối để hạnh phúc" do cô Dương Ngọc Hân, Chuyên viên tham vấn tâm lý, Tổng biên tập NXB Saigon Book trình bàyLớp học kĩ năng "Kết nối để hạnh phúc" của cô Dương Ngọc Hân, Chuyên viên tham vấn tâm lý, Tổng biên tập NXB Saigon BookChương trình văn nghệ của các em học sinh sinh viên


Chương trình văn nghệ của các em học sinh sinh viên


TS. Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu
tại buổi đối thoại giữa học sinh, sinh viên với lãnh đạo đơn vị và các đơn vị có liên quan