Thông báo về các lớp masterclass và nói chuyên chuyên đề của GS. Rolf-Dieter Arens


Các lớp của GS. Rolf-Dieter Arens, Giáo sư, nghệ sĩ piano Nhạc viện Franz Lizst - Weimar - Đức:
- Masterclass tại Văn phòng Khoa Pinao (C.02) : 

  • Thứ 5 (9/3): 14:30 – 17:00. 
  • Thứ 6 (10/3): 9:30 – 12:00

- Chuyên đề về phương pháp tiếp cận và tập luyện các tác phẩm của J.S.Bach và W.A. Mozart tại Hội trường B:

  • Thứ 6 (10/3): 14:30 – 17:00

- Đăng ký học trực tiếp cùng GS.Rolf-Dieter Arens tại Trung tâm Bồi dưỡng Năng khiếu qua link https://www.facebook.com/TrungTamBoiDuongNangKhieuAmNhac