Thông báo về chương trình học bổng tại Nhạc viện Krakow (Ba Lan) năm 2023

Nhạc Viện Krakow, Ba Lan dành 01 HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 4160 EURO cho sinh viên từ Đại học năm 2 trở lên, bao gồm cả học viên Sau đại học.
Nhạc Viện Krakow là một trong 50 trường thành viên của chương trình ERAMUS với chương trình đào tạo được công nhận quốc tế. 
(Xem chi tiết về chương trình ERAMUS tại: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/index_en.htm)

Các chuyên ngành đào tạo: Thanh nhạc, Piano, Dây, Kèn-Gõ, Accordion, Chỉ huy, Âm nhạc học, Jazz.
(Tham khảo các môn giảng dạy bằng tiếng Anh tại: https://www.amuz.krakow.pl/en/erasmus/ects/)
 
Thời gian theo học: Học viên chọn 1 trong 2 học kỳ:
- HK1: từ tháng 10/2023 đến tháng  tháng 01/2024
- HK2: từ tháng 02/2024 đến tháng 6/2024
 
Yêu cầu Anh văn: đạt trình độ chứng chỉ B2 khung châu Âu, hoặc các bằng Anh văn quốc tế có trình độ tương đương.
 
Đăng ký tham gia chương trình học bổng bằng email, tiêu đề “Đăng ký học bổng Krakow 2023”, gửi đến địa chỉ email Bộ phận hợp tác quốc tế: foreignaffairs@hcmcons.vn
Hồ sơ nộp gồm:
-  Hồ sơ học viên đăng ký nhận học bổng Krakow (gửi email đến Bộ phận Hợp tác quốc tế để nhận mẫu).
-  Link upload file thu âm hoặc video phần biểu diễn 03 tác phẩm tự chọn. 
-  Bằng Anh văn B2 hoặc tương đương (có thể bổ sung sau).

Hạn chót nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/3/2023.