Tổng kết trao giải Hội thi ảnh duyên dáng áo dài với chủ đề Truyền thống đến hiện đại - Phụ nữ tự tin tỏa sáng

Ngày 24 tháng 3 năm 2021 Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi duyên dáng áo dài với chủ đề "Từ truyền thống đến hiện đại - Phụ nữ tự tin tỏa sáng". Đơn vị Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đạt các Giải thưởng và Danh hiệu: Giải Nhất Hội thi ảnh Duyên dáng áo dài năm 2020, và Danh hiệu cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp trên cơ sở năm 2020.
 

Công đoàn đơn vị Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh biểu diễn tại chương trìnhCông đoàn viên đơn vị Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ hai từ phải sang) nhận Giải Nhất Hội thi ảnh Duyên dáng áo dài năm 2020Đ/c Trần Nhật Sinh - Chủ tịch Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hoa và giấy khen cho các đơn vị đạt giải
Hội thi ảnh Duyên dáng áo dài năm 2020Các đơn vị trực thuộc Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2020.Các Công đoàn viên đơn vị Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đạt Giải thưởng và Danh hiệu tại Hội thi.