Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc

Sáng 05/7/2023, tại Phòng họp Sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc. Quyết định số 438/QĐ-NVTPHCM bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc.

Tham dự buổi trao Quyết định có sự hiện diện của Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, trưởng các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

 

Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc
cho bà Nguyễn Thị Phương Hoa 
Ban giám đốc, trưởng bộ phận các Khoa, Phòng, Trung tâm tham dự buổi trao quyết định