Trao quyết định nghỉ hưu cho các giảng viên

Sáng 05/7/2023, tại Phòng họp Sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao các Quyết định nghỉ hưu (số 33A/QĐ-NVHCM, số 34/QĐ-NVHCM) cho các giảng viên: GV. Đặng Huy Hoàng, GV. Trần Thanh Hà khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học. 

Tham dự buổi trao Quyết định có sự hiện diện của Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, trưởng các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
 
 
Chủ tịch Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhạc viện trao Quyết định và hoa cho 2 giảng viênCông đoàn trao quà kỷ niệm cho 2 giảng viênBan giám đốc, trưởng bộ phận các Khoa, Phòng, Trung tâm tham dự buổi trao quyết định