Trung tâm Thông tin-Thư viện nhận sách tặng từ tác giả Thúy Uyển

Vào 15g ngày 12/3/2024, Trung tâm Thông tin Thư viện nhận sách "Piano, nhạc cổ điển và tôi - Hồi ký về một chương trình hòa nhạc" được tác giả Nguyễn Thúy Uyển gửi tặng nhân chuyến viếng thăm tại Trung tâm Thông tin Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện thư viện, Bà Trương Thị Chiêu Uyên - Giám đốc Trung tâm đã trao phần quà cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả.