Vê việc trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách công tác tại Nhạc viện

Sáng 16/12/2022, tại Phòng sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách các công tác tại Nhạc viện. Tham dự buổi trao quyết định có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường Nhạc viện và Trưởng bộ phận các Khoa, Phòng, Trung tâm. 
Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách các công tác tại Nhạc viện được trao cho các chuyên viên:
- Ông Phan Hồng Quang giữ chức vụ Tổ trưởng phụ trách công tác HSSV thuộc Phòng Công tác Học sinh sinh viên (Quyết định số 834/QĐ-NVHCM).
- Ông Nguyễn Minh Đạo giữ chức vụ Tổ trưởng phụ trách công tác Biểu diễn thuộc Trung tâm Biểu diễn âm nhạc (Quyết định số 1213/QĐ-NVHCM).
- Ông Trần Phương Duy giữ chức vụ Tổ trưởng phụ trách công tác Tổ chức cán bộ thuộc Phòng Hành chính, Tổng hợp (Quyết định số 1212/QĐ-NVHCM).
Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Chủ tịch Hội đồng Trường và Ban Giám đốc Nhạc viện trao quyết định bổ nhiệm cho 3 chuyên viên phụ trách công tác mới tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh