Young Artists Concert - Chương trình biểu diễn của các thí sinh đoạt giải Cuộc thi Piano TP. Hồ Chí Minh 2023

Chương trình biểu diễn của các thí sinh đoạt giải Cuộc thi Piano TP. Hồ Chí Minh 2023
Thời gian: 19g Thứ Bảy, ngày 26/8/2023.
Cập nhật sơ đồ và xem hướng dẫn đặt vé tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgrEQFsuNcp_UKZsEiHTUzDnlL-YtdHERgq5WvYm06w/edit?usp=sharing
Thông tin về chương trình vui lòng liên hệ Trung tâm Biểu diễn Âm nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh: 0908506656 (Khúc Đạo Minh), 0988959698 (Vũ Ngọc Long), 0913717803 (Hoàng Quân).