Chương trình biểu diễn

Bí thư Đoàn: Đ/c Nguyễn Hoàng Việt
Phó Bí thư: Đ/c Phạm Thị Thu Thảo