THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS.K3. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

THÔNG BÁO
V/v bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
 
Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 3: Nguyễn Thị Ngọc Dung.

- Tên đề tài: Ngôn ngữ âm nhạc đương đại trong Giao hưởng Việt Nam
- Chuyên ngành: Âm nhạc học
- Mã số: 62 210201
- Thời gian bảo vệ: 13g30 Thứ Ba, ngày 07 tháng 01 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, 112 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Kính mời quý vị quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.
                                                                                                                           BỘ PHẬN QL. SAU ĐẠI HỌC
 

Tài liệu đính kèm: