Thông báo Tuyển sinh Trung cấp và Đại học hệ chính quy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh năm học 2021-2022Hướng dẫn xem Thông báo tuyển sinh:
Điều kiện dự thi và nội dung thi:
- Bậc Trung cấp 4 năm: từ trang 02 đến trang 07
- Bậc Trung cấp 6 năm, 7 năm, 9 năm: từ trang 07 đến trang 11
- Thi chuyên ngành 2 bậc Trung cấp: trang 11
- Bậc Đại học 4 năm: từ trang 11 đến trang 16
- Bậc Đại học hệ 2 năm (văn bằng 2): từ trang 16 đến trang 17
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên: từ trang 17 đến trang 18
Các thủ tục tuyển sinh: 
- Hồ sơ thí sinh: từ trang 18 đến trang 19
- Lệ phí tuyển sinh: từ trang 19 đến trang 20
- Đăng ký dự thi (Thời gian, địa điểm, lệ phí dự thi, các phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi): trang 20
- Thời gian phát phiếu dự thi và thời gian thi dự kiến: trang 20
Một số điều cần biết (số điện thoại đường dây ưu tiên, số fax, địa chỉ email...; học phí dự kiến...): trang 21